2016-07-06

Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski

Zdjęcie Jana Zabielskiego

Jan Zabielski urodził się 6 stycznia 1956 r.  w Kropiwnicy (gmina Mońki). W 1980 r. ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie (studia magisterskie dzienne na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych). W 1992 r. ukończył Podyplomowe Studium Wycena Nieruchomości na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.  W 2002 r. ukończył na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Studium Podyplomowe Mapy Numeryczne na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. W 2009 r. ukończył w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Studium Podyplomowe Zarządzanie w Polskiej Administracji Publicznej a Wspólną Europejską Przestrzeń Administracyjną.
Jest geodetą z uprawnieniami w dziedzinie geodezji i kartografii.
Pracował m.in. jako:  geodeta w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku (1980 – 1993), inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (1993 – 1999), kierownik Wydziału Geodezji i Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach – geodeta powiatowy (1999 – 2003), zastępca naczelnika Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Białymstoku (2004 – 2006), wicestarosta moniecki (2006 – 2010), a następnie biegły sądowy w zakresie geodezji. Właściciel gospodarstwa rolnego. Radny Rady Powiatu w latach 2010-2014 oraz 2014 - 2015, wygaszony w związku z powołaniem na stanowisko wicewojewody podlaskiego.
Członek Prawa i Sprawiedliwości. Pełnomocnik struktur powiatowych powiatu monieckiego.
Żonaty, troje dzieci.  

 

Kontakt:
tel. +48 857439204
fax  +48 857322486
e-mail: wicewojewoda@bialystok.uw.gov.pl
 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się