2016-10-20

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej PUW

 • Co to jest BiP
  Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
 • Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu - http://www.bip.gov.pl, według Spisu Podmiotów, dostępnego jako pierwsza pozycja w menu po lewej stronie witryny albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu PUW. Dostęp do BIP PUW możliwy jest także poprzez  Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej - http://ssdip.bip.gov.pl/
   
 • Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych. Informacje zgromadzone w bazie danych strony głównej Biuletynu oraz informacje publiczne zgromadzone na podmiotowych stronach Biuletynu kopiuje się systematycznie na odrębne elektroniczne nośniki informacji, nie rzadziej niż raz na dobę. Oprogramowanie serwera strony głównej Biuletynu oraz serwerów podmiotowych stron Biuletynu zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające instalację na tych serwerach przez osoby nieuprawnione innego oprogramowania, w szczególności spowalniającego obsługę Biuletynu lub uniemożliwiającego taką obsługę.
   
 • Menu użytkownika
  Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w Biuletynie, jest menu użytkownika. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu przedmiotowe podzielone na działy tematyczne, związane z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami. Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni. Aby przejść do wskazanej kategorii należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.
   
 • Wyszukiwanie informacji
  Biuletyn Informacji Publicznej zawiera wyszukiwarkę podstawową dostępną w prawym górnym rogu ekranu.Wprowadzenie frazy do pola i wciśnięcie przycisku ”Szukaj” spowoduje, że wyniki wyszukiwania pojawiają się w postaci wyników wyszukiwarki prostej.  Po uruchomieniu wyszukiwania podstawowego dostępne jest zaawansowane wyszukiwanie informacji wg : tytułów,  treści,, daty publikacji, kategorii.
  Tytuł – wyszukuje frazę w tytule artykułu;
  Treść – wyszukuje frazę w treści artykułu;
  Archiwum – uwzględnia artykuły z archiwum;
  Data publikacji – wyszukuje artykuły, których data publikacji mieści się w ramach czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce;
  Kategoria – wyszukuje artykuły z danej kategorii.
   
 • KONTAKT - w sprawach związanych z BIP PUW:
  Podlaski Urząd Wojewódzki, tel. +48 857439315, e-mail bok@bialystok.uw.gov.pl