2018-03-09

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r. w województwie podlaskim

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 656) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 r. poz. 450) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów ofert i ramowego wzoru umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) Wojewoda Podlaski ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest w plikach do pobrania poniżej.

Załączniki

  Ogłoszenie konkursu 157,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór oferty 273 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór sprawozdania 192 KB (doc) szczegóły pobierz