2017-12-13

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018.

Informacja o konkursie wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dla osób zainteresowanych Konkursem, w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie spotkanie informacyjne w Sali Kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego i oświadczenia składanego przez oferenta dostępne są w formie załączników do tej informacji.

 

Załączniki

  Ogłoszenie 1,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór oferty 208,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie 41,32 KB (pdf) szczegóły pobierz