Lista artykułów

Nazwa artykułu
„Centra opiekuńczo-mieszkalne” – zmiany w programie i ogłoszeniu o naborze
„Centra opiekuńczo-mieszkalne” – zmiany w programie i
ogłoszeniu o naborze
30.06.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2021 roku
o złożeniu ponaglenia na organ prowadzący postępowanie
nieważnościowe oraz zażalenie na postanowienie Wojewody
Podlaskiego o zawieszeniu przedmiotowego postępowania.
02.06.2021 więcej
Przedłużenie terminu składania wniosków na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”
Przedłużenie terminu składania wniosków na projekty
pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”
01.06.2021 więcej
Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację projektów „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 2021
Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację
projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie” 2021
31.05.2021 więcej
Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Programu „Centra
opiekuńczo-mieszkalne”
26.05.2021 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia 2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie
szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia 2021
13.05.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 10 maja 2021 roku
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania, w sprawie
znak WG-VI.7534.193.2018.ZWK o stwierdzenie nieważności
decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08.09.1985r nr
G.III.8221/56/85.
10.05.2021 więcej
Nabór wniosków do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w 2021 roku
Nabór wniosków do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
w 2021 roku
06.05.2021 więcej
Informacja dot. wniosków konkursowych złożonych w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2021 r.
Informacja na temat oceny wniosków konkursowych, które
wpłynęły do Wojewody Podlaskiego w ramach programu
osłonowego„Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w
Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja
2021 r.
05.05.2021 więcej
Ogłoszenie wyników naboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego
Ogłoszenie wyników naboru ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na obszarze
województwa podlaskiego w 2021 r.
30.04.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się