Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 30 listopada 2021 r.
o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Białymstoku sprzeciwu od decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27
października 2021 r., znak: GK-II.7213.17.2021.AP
03.12.2021 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji do oceny wniosków
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji do oceny wniosków na
realizację rządowego Programu integracji społecznej i
obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - rok 2022
30.11.2021 więcej
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego
o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
zgromadzonym w sprawie znak GK-II.7511.1.2020.KP
29.11.2021 więcej
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego
o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
zgromadzonym w sprawie GK-II.7511.2.2020.KP
29.11.2021 więcej
Ogłoszenie o zmianie terminu rozpatrzenia wniosków złożonych przez samorządy gminne i powiatowe do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022
Ogłoszenie o zmianie terminu rozpatrzenia wniosków złożonych
przez samorządy gminne i powiatowe do Programu „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022
22.11.2021 więcej
Ogłoszenie o zmianie terminu rozpatrzenia wniosków złożonych przez samorządy gminne i powiatowe do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022
Ogłoszenie o zmianie terminu rozpatrzenia wniosków złożonych
przez samorządy gminne i powiatowe do Programu „Opieka
wytchnieniowa” - edycja 2022
22.11.2021 więcej
Dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
Dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Centra
opiekuńczo-mieszkalne”
22.10.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 21 września 2021 roku
o złożeniu skargi na bezczynność Wojewody Podlaskiego w
sprawie znak WG-VI.7534.193.2018.ZWK
21.09.2021 więcej
„Centra opiekuńczo-mieszkalne” – zmiany w programie i ogłoszeniu o naborze
„Centra opiekuńczo-mieszkalne” – zmiany w programie i
ogłoszeniu o naborze
30.06.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2021 roku
o złożeniu ponaglenia na organ prowadzący postępowanie
nieważnościowe oraz zażalenie na postanowienie Wojewody
Podlaskiego o zawieszeniu przedmiotowego postępowania.
02.06.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się