Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja z dnia 6 maja 2021 r. znak: GK-II.7221.24.2021.KT utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie połączenia działek nr 1087/120 i 1087/136 położonych w obrębie nr 17-Bojary
Decyzja z dnia 6 maja 2021 r. znak: GK-II.7221.24.2021.KT
utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Białegostoku w
sprawie połączenia działek nr 1087/120 i 1087/136 położonych
w obrębie nr 17-Bojary
07.05.2021 więcej
Nabór wniosków do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w 2021 roku
Nabór wniosków do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
w 2021 roku
06.05.2021 więcej
Informacja dot. wniosków konkursowych złożonych w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2021 r.
Informacja na temat oceny wniosków konkursowych, które
wpłynęły do Wojewody Podlaskiego w ramach programu
osłonowego„Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w
Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja
2021 r.
05.05.2021 więcej
Ogłoszenie wyników naboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego
Ogłoszenie wyników naboru ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na obszarze
województwa podlaskiego w 2021 r.
30.04.2021 więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację projektów pilotażowych pod nazwą „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” na lata 2021–2022
Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację projektów
pilotażowych pod nazwą „Nowe spojrzenie – nowe
możliwości” na lata 2021–2022
22.04.2021 więcej
Rada Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, kadencja 2021–2025
Rada Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia, kadencja 2021–2025
12.04.2021 więcej
Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021
Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021
08.04.2021 więcej
Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2021
08.04.2021 więcej
Komunikat o zmianie programu resortowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021
Komunikat o zmianie programu resortowego „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021
08.04.2021 więcej
Komunikat o zmianie programu resortowego „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021
Komunikat o zmianie programu resortowego „Opieka wytchnieniowa"
- edycja 2021
08.04.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się