Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie
projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku
samodzielności” – edycja 2019
11.12.2018 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji do oceny wniosków
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji do oceny wniosków na
realizację rządowego Programu integracji społeczności
romskiej w Polsce na lata 2014-2020 - rok 2019
16.11.2018 więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. projektu „Senior Alert. Podlaski system reagowania na zaginięcie osoby starszej”
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. projektu
„Senior Alert. Podlaski system reagowania na zaginięcie osoby
starszej”
19.09.2018 więcej
Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów do udziału w Komisji konkursowej w ramach programu Razem bezpieczniej
Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów do udziału w Komisji
konkursowej w ramach programu Razem bezpieczniej
08.08.2018 więcej
Ogłoszenie Wojewody Podlaskiego z 07.08.2018 r. o otwartym konkursie na realizację projektu Senior Alert
„Ogłoszenie Wojewody Podlaskiego z 07.08.2018 r. o otwartym
konkursie na realizację projektu „Senior Alert. Podlaski
system reagowania na zaginięcie osoby starszej”
08.08.2018 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie
szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia 2018
02.08.2018 więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r. w województwie podlaskim
Wojewoda Podlaski ogłasza wynik otwartego konkursu na wsparcie
realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w
2018 r.
26.04.2018 więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji
projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.
05.04.2018 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r. w województwie podlaskim
Wojewoda Podlaski ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r.
09.03.2018 więcej
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2018 r. w województwie podlaskim
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań w
obszarze pomocy społecznej w 2018 r. w województwie podlaskim
01.03.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się