Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Informacja o dokonaniu darowizny zbędnego rzeczowego składnika majątku ruchomego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje,iż dokonał
darowizny używanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
27.10.2021 więcej
Informacja o zużytym i zbędnym majątku obrony cywilnej
Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października
2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, iż posiada
zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku.
05.10.2021 więcej
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października
2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
08.09.2021 więcej
Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczeń.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ogłasza przetarg na
najem pomieszczeń usytuowanych w budynkach na międzynarodowych
drogowych przejściach granicznych.
31.08.2021 więcej
Informacja o zużytym składniku majątku przeznaczonym do likwidacji.
Podlaski Urząd Wojewódzki informuje o zużytym składniku
rzeczowym majątku ruchomego przeznaczonym do likwidacji.
11.08.2021 więcej
Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, iż posiada
zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku.
11.08.2021 więcej
Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, iż posiada
zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku.
11.08.2021 więcej
Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczeń.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ogłasza przetarg na
najem pomieszczeń usytuowanych w budynkach na międzynarodowych
drogowych przejściach granicznych.
09.04.2021 więcej
Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczeń.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3,
15-213 Białystok, zwany w dalszej części „Wynajmującym”,
ogłasza przetarg na najem pomieszczeń usytuowanych w budynkach
na międzynarodowych drogowych przejściach granicznych
Bobrowniki - Bierestowica, Kuźnica - Bruzgi oraz Połowce
27.02.2020 więcej
Ogłoszenie na najem pomieszczenia i powierzchni w trybie ofertowym.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3,
zwany w dalszej części „Wynajmującym”, ogłasza najem:
13.11.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się