Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, iż posiada
zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku.
23.11.2018 więcej
Ogłoszenie o trzecim przetargu publicznym na sprzedaż drewna
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3,
15-213 Białystok, ogłasza trzeci przetarg publiczny na
sprzedaż drewna opałowego
17.10.2018 więcej
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ogłasza przetarg na
najem pomieszczeń i powierzchni usytuowanych w Białymstoku
przy ul. Mickiewicza 3 oraz na międzynarodowym drogowym
przejściu granicznym...
06.09.2018 więcej
Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym na sprzedaż drewna
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3,
15-213 Białystok, ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż
drewna opałowego
21.08.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż drewna
Podlaski Urząd Wojewódzki ogłasza przetarg publiczny na
sprzedaż drewna opałowego.
03.08.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu publicznym na zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ogłasza przetarg
publiczny na zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego.
26.06.2018 więcej
Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, iż posiada
zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku.
22.05.2018 więcej
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ogłasza przetarg na
najem pomieszczeń i powierzchni usytuowanych w budynkach na
międzynarodowych drogowych przejściach granicznych
08.05.2018 więcej
Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, iż posiada
zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku.
23.04.2018 więcej
Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, iż posiada
zbędny składnik majątku przeznaczony do sprzedaży w postaci
drewna opałowego. Jednostki zainteresowane kupnem ww.
składnika mogą złożyć wniosek w terminie do 8 lutego 2018
r.
22.01.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się