Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczeń.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ogłasza przetarg na
najem pomieszczeń usytuowanych w budynkach na międzynarodowych
drogowych przejściach granicznych.
09.04.2021 więcej
Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczeń.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3,
15-213 Białystok, zwany w dalszej części
„Wynajmującym”, ogłasza przetarg na najem pomieszczeń
usytuowanych w budynkach na międzynarodowych drogowych
przejściach granicznych Bobrowniki - Bierestowica, Kuźnica -
Bruzgi oraz Połowce
27.02.2020 więcej
Ogłoszenie na najem pomieszczenia i powierzchni w trybie ofertowym.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3,
zwany w dalszej części „Wynajmującym”, ogłasza najem:
13.11.2019 więcej
Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczenia i powierzchni.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3,
zwany w dalszej części „Wynajmującym”, ogłasza przetarg
na najem:
29.08.2019 więcej
Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, iż posiada
zbędne składniki rzeczowe majątku przeznaczone do sprzedaży
13.08.2019 więcej
Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczenia i powierzchni.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3,
zwany w dalszej części „Wynajmującym”, ogłasza przetarg
na najem:
26.07.2019 więcej
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ogłasza przetarg na
najem pomieszczeń i powierzchni usytuowanych w budynkach na
międzynarodowych drogowych przejściach granicznych
30.05.2019 więcej
Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, iż posiada
zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku.
10.05.2019 więcej
Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, iż posiada
zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku.
09.04.2019 więcej
Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, iż posiada
zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku.
17.12.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się