2019-08-02

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

 

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123) oraz w związku z informacją Ministra Infrastruktury przekazaną pismem znak:
DTD-6.4310.77.2019.10 z dnia 01 sierpnia 2019 r. o wysokości dostępnych środków na rok 2019 przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - ogłaszam nabór wniosków o objęcie w 2019 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej na terenie województwa podlaskiego.

 

[…]

 

V.      Miejsce i termin składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o objęcie dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu na rok 2019 będą przyjmowane w:

Kancelarii Ogólnej (pok. nr 6)

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

w godzinach pracy Urzędu: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30

- w terminie 02-12 sierpnia 2019 r.

(decyduje data wpływu wniosku do Urzędu)

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie naboru wniosków do dofinansowania
można uzyskać w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku pod numerami telefonów:

85 7439471 oraz 85 7439576.
 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w pliku załącznika do informacji.

 

 

Załączniki

  Nabór wniosków 2019 146,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o dopłatę 2019 25,42 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się