Lista artykułów

Nazwa artykułu
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 2022 r.
Ogłoszenie naboru wniosków na rok 2022 o objęcie dopłatą ze
środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej
01.12.2021 więcej
Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków (nabór 15.09. – 30.09.2021 r.)
Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków do dofinansowania w
ramach Funduszu autobusowego
15.09.2021 więcej
Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków (nabór 25.05 - 18.06.2021 r.)
Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków do dofinansowania w
ramach Funduszu autobusowego
25.05.2021 więcej
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 2021 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków na 2021 r. (nabór 04-24
listopada 2020 r.)
04.11.2020 więcej
Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków (nabór 28.09 - 02.10.2020r.)
Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków do dofinansowania w
ramach Funduszu autobusowego
25.09.2020 więcej
Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków
Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków do dofinansowania w
ramach Funduszu autobusowego
21.05.2020 więcej
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Ogłoszenie naboru wniosków na rok 2020 o objęcie dopłatą ze
środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej
08.11.2019 więcej
Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków
Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków do dofinansowania w
ramach Funduszu autobusowego
09.09.2019 więcej
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Ogłoszenie naboru wniosków na rok 2019 o objęcie dopłatą ze
środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej
02.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się