2019-03-13

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (zwanego dalej „Funduszem”)

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161) oraz w związku z informacją Ministra Infrastruktury przekazaną pismem znak: DDP.5.4520.11.2019 dnia 21 lutego 2019 r. o wysokości dostępnych środków na rok 2019 przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w województwie podlaskim

- ogłaszam nabór wniosków do dofinansowania na rok 2019 w ramach Funduszu na terenie województwa podlaskiego.

[...]

Miejsce i termin składania wniosków o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków Funduszu na rok 2019 będą przyjmowane w Kancelarii Ogólnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30
- w terminie 30 dni od dnia udostepnienia niniejszego ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. do dnia 12 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu)


Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie naboru wniosków do dofinansowania można uzyskać w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku pod numerami telefonów: 85 /7 439 471 oraz 85 /7 439 211.


Pełna treść ogłoszenia znajduje sie w pliku "Ogłoszenie o naborze" znajdującym się w załączniku do informacji.

Załączniki

  Ogłoszenie o naborze 249,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór wniosku 129,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się