2016-09-27

Rozkładanie mandatu na raty

KARTA USŁUGPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:


Wydział Finansów i Budżetu

 

Komórka realizująca usługę:

Stanowisko pracy ds. postępowania mandatowego

 

Numer telefonu:

+48 857439271


Co chcę załatwić?

Uzyskać pomoc w spłacie należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego nałożonego do 31 grudnia 2015 r.


Kogo dotyczy?

Dotyczy osób fizycznych, ukaranych grzywnami w postaci mandatów karnych kredytowanych.


Co przygotować?

 • formularz wniosku o rozłożenie mandatu na raty – załącznik nr 1 ( na odwrocie wniosku wskazane są dokumenty, jakie należy dołączyć w zależności od sytuacji  osoby ukaranej)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • dokumenty świadczące o osiąganych dochodach
 • dokumenty świadczące o  ponoszonych wydatkach.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij formularz wniosku o rozłożenie mandatu na raty – załącznik nr 1.


Jak wypełnić dokumenty?

Druk wniosku powinien być wypełniony czytelnie, zwłaszcza dane personalne wnioskodawcy.


Ile muszę zapłacić?


Opłata skarbowa wynosi 10,00 zł.
Należy ją wpłacić na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku –Departament Finansów Miasta
BANK PEKAO S.A.
26  1240   5211   1111   001 0   3553   3132  
z dopiskiem: „opłata skarbowa za wydanie decyzji".

 


Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty złóż, jeśli masz problemy ze spłatą  mandatu.


Gdzie załatwię sprawę?

 • Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą na adres :
  Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
 • możesz też złożyć dokumenty osobiście w  Kancelarii Ogólnej  Urzędu – pokój nr 6, parter
 • jeżeli bedziesz miał problem z wypełnieniem wniosku, zadzwoń do Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  pod numer  +48 857439271 lub wyślij zapytanie mailem na adres: emicinska@bialystok.uw.gov.pl 
   

Co zrobi urząd?

Sprawdzimy czy wypełniłeś prawidłowo wniosek, dołączyłeś potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej i dokumenty przedstawiające Twoją sytuację materialną. Wydamy decyzję o rozłożeniu lub odroczeniu terminu płatności mandatu.


Jaki jest czas realizacji?

W urzędzie  sprawę załatwimy niezwłocznie, jeśli  potwierdzenie opłaty skarbowej i wszystkie dokumenty będą dołączone do wniosku.


Jak się odwołać?

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Ministra Finansów za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


Informacje dodatkowe:

W przypadkach losowych uzasadnionych względami społecznymi Wojewoda może pomóc ukaranemu w regulacji należności poprzez rozłożenie płatności na raty. Wojewoda Podlaski pomaga w spłacie mandatów nałożonych do 31 grudnia 2015 r. Natomiast po pomoc w spłacie należności z mandatów nałożonych od 1 stycznia 2016 r. należy kierować się do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.(ul. Rejtana 3 b, 45-331 Opole; Nr. tel.: +48 693333777 lub +48 774538249)


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, Dz. U. z 2018r., poz. 149).


Załączniki do karty:

Załącznik nr 1 - Formularz wniosku o rozłożenie mandatu na raty.


Kartę opracował:

Ewa Micińska


Kartę zatwierdził:

Marta Alicja Dąbrowska – Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu


Karta obowiązuje od:

01 stycznia 2017 r.

 

Załączniki

  Wniosek 56,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się