2016-09-27

Rozkładanie mandatu na raty

KARTA USŁUGPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:


Wydział Finansów i Budżetu

 

Komórka realizująca usługę:

Stanowisko pracy ds. postępowania mandatowego

 

Numer telefonu:

+48 857439271


Co chcę załatwić?

Uzyskać pomoc w spłacie należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego nałożonego do 31 grudnia 2015 r.


Kogo dotyczy?

Dotyczy osób fizycznych, ukaranych grzywnami w postaci mandatów karnych kredytowanych.


Co przygotować?

 • formularz wniosku o rozłożenie mandatu na raty – załącznik nr 1 ( na odwrocie wniosku wskazane są dokumenty, jakie należy dołączyć w zależności od sytuacji  osoby ukaranej)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • dokumenty świadczące o osiąganych dochodach
 • dokumenty świadczące o  ponoszonych wydatkach.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij formularz wniosku o rozłożenie mandatu na raty – załącznik nr 1.


Jak wypełnić dokumenty?

Druk wniosku powinien być wypełniony czytelnie, zwłaszcza dane personalne wnioskodawcy.


Ile muszę zapłacić?


Opłata skarbowa wynosi 10,00 zł.
Należy ją wpłacić na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku –Departament Finansów Miasta
BANK PEKAO S.A.
26  1240   5211   1111   001 0   3553   3132  
z dopiskiem: „opłata skarbowa za wydanie decyzji".

 


Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty złóż, jeśli masz problemy ze spłatą  mandatu.


Gdzie załatwię sprawę?

 • Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą na adres :
  Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
 • możesz też złożyć dokumenty osobiście w  Kancelarii Ogólnej  Urzędu – pokój nr 6, parter
 • jeżeli bedziesz miał problem z wypełnieniem wniosku, zadzwoń do Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  pod numer  +48 857439271 lub wyślij zapytanie mailem na adres: emicinska@bialystok.uw.gov.pl 
   

Co zrobi urząd?

Sprawdzimy czy wypełniłeś prawidłowo wniosek, dołączyłeś potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej i dokumenty przedstawiające Twoją sytuację materialną. Wydamy decyzję o rozłożeniu lub odroczeniu terminu płatności mandatu.


Jaki jest czas realizacji?

W urzędzie  sprawę załatwimy niezwłocznie, jeśli  potwierdzenie opłaty skarbowej i wszystkie dokumenty będą dołączone do wniosku.


Jak się odwołać?

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Ministra Finansów za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


Informacje dodatkowe:

W przypadkach losowych uzasadnionych względami społecznymi Wojewoda może pomóc ukaranemu w regulacji należności poprzez rozłożenie płatności na raty. Wojewoda Podlaski pomaga w spłacie mandatów nałożonych do 31 grudnia 2015 r. Natomiast po pomoc w spłacie należności z mandatów nałożonych od 1 stycznia 2016 r. należy kierować się do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.(ul. Rejtana 3 b, 45-331 Opole; Nr. tel.: +48 693333777 lub +48 774538249)


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, Dz. U. z 2018r., poz. 149).


Załączniki do karty:

Załącznik nr 1 - Formularz wniosku o rozłożenie mandatu na raty.


Kartę opracował:

Ewa Micińska


Kartę zatwierdził:

Marta Alicja Dąbrowska – Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu


Karta obowiązuje od:

01 stycznia 2017 r.

 

Załączniki

  zalacznik_nr_1_Wniosek .doc 50 KB (doc) szczegóły pobierz