2016-05-17

Dyrektor Generalny Jarosław Średnicki

Zdjęcie Jarosława ŚrenickiegoJarosław Średnicki urodził się 22 czerwca 1981 r. w Wysokiem Mazowieckiem.
Absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, legitymuje się tytułem magistra historii. W 2019 roku uzyskał dyplom Executive Master of Business Administration (EMBA) w Apsley Business School of London. W 2006 roku uzyskał tytuł licencjata na kierunku stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. W 2005 roku odbył stypendium międzynarodowe „Activity management of the local government bodies in the context of a new model of public administration formation” w Instytucie Ukraińskiej Akademii Administracji Publicznej.
W 2006 roku stypendysta programu Sokrates/Erasmus w Berlinie. W 2009 roku ukończył podyplomowe studia na Politechnice Białostockiej na kierunku Zarządzanie projektem inwestycyjnym z funduszy strukturalnych uzyskując tytuł specjalisty ds. pozyskiwania funduszy unijnych. W 2007 pracował w Biurze Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. W latach 2007-2015 kierował biurami senatorskimi Bohdana Paszkowskiego. Od grudnia 2015 koordynował pracę Zespołu Wojewody Podlaskiego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
Z dniem 1 grudnia 2016 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Jest żonaty, ma córkę Zuzannę i syna Michała.

 

Kontakt:
 tel. +48 857439262
 faks +48 857439350
 e-mail: generalny@bialystok.uw.gov.pl

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się