2020-03-16

Zmiany w funkcjonowaniu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE OBSŁUGI KLIENTÓW
W PODLASKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W BIAŁYMSTOKU


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Podlaski Urząd Wojewódzki utrzymuje organizację obsługi Klientów dostosowaną do obowiązujących reżimów sanitarnych.

  1. Klienci  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmowani są po uprzednim telefonicznym lub mailowym wyznaczeniu daty i godziny wizyty.
  2. Sprawy załatwiane są z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej a także korespondencji tradycyjnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w trakcie wizyt osobistych.

Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów oraz niezbędne informacje mające na celu załatwienie konkretnej sprawy będącej przedmiotem Państwa zainteresowań zamieszczone na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/karty-uslug (zakładka Załatw sprawę, temat Karty usług).


W pozostałych sprawach kontakt z Urzędem odbywa się za pośrednictwem  Punktu  Obsługi  Klienta:

adres: ul. Mickiewicza 3   15-213 Białystok
tel. 85 74 39 315, 85 74 39 493, 85 87 42 402, fax 85 74 39 231,
 bok@bialystok.uw.gov.pl,
adres skrytki ePUAP: /4868hwsklk/skrytkaZachęcam do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl.  przy załatwianiu spraw oraz stosowania  profilu zaufanego, który można potwierdzić bez wychodzenia z domu, na przykład za pośrednictwem banku lub zakładając tymczasowy profil. Szczegóły dostępne są na stronie www.pz.gov.pl.

W przypadku konieczności wizyty w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wejście do Urzędu
dla Klientów czynne jest od ul. Mickiewicza 3 (łącznik). Należy kierować się do Punktu Obsługi Klienta.

W trakcie wizyty w Urzędzie, proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego:  

  • zakrywaniu ust i nosa przy pomocy  maseczki,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
  • zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób przed i w budynku.


Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Jarosław Średnicki

Dyrektor Generalny

Białystok, 10 czerwca  2021 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się