2016-07-07

Delegatury Urzędu

W celu usprawnienia pracy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) utworzone zostały delegatury Urzędu w Łomży i Suwałkach, w których znajdują się komórki organizacyjne bądź samodzielne stanowiska pracy niektórych wydziałów zlokalizowane poza siedzibą PUW.

Delegatura Urzędu w Łomży

Adres:
ul. Nowa 2
18-400 Łomża


Godziny pracy delegatury:
poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek - piątek - 7:30 - 15:30


W skład Delegatury Urzędu wchodzą:

 • zamiejscowe stanowisko pracy do spraw kontroli, jako część Wydziału Nadzoru i Kontroli;
 • Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej jako część Wydziału Architektury i Budownictwa;
 • zamiejscowe stanowiska pracy do spraw paszportowych, jako część Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;
 • Archiwum Zakładowe oraz zamiejscowe stanowisko pracy do spraw gospodarczych, jako część Biura Obsługi Urzędu.Kontakt:

 • Wydział Nadzoru i Kontroli - Oddział Kontroli:
  tel. +48 857439613
  tel. +48 857439614
  faks +48 862162929
   
 • Wydział Architektury i Budownictwa - Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej:
  tel. +48 857439610
  faks +48 862165437
   
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Paszportów:
  tel. +48 857439675
  tel. +48 857439677
  tel. +48 857439611
  faks +48 862165141
 • Biuro Obsługi Urzędu:

  - Archiwum Zakładowe:
  ul. Spokojna 9B
  18-400 Łomża

  tel.  +48 862160330
  faks  +48 862162903


Delegatura Urzędu w Suwałkach

Adres:
ul. Gen. K. Pułaskiego 73
16-401 Suwałki

kierownik dlegatury
Jagwiga Józefa Milewska

Godziny pracy delegatury:
poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek - piątek - 7:30 - 15:30


W skład Delegatury Urzędu wchodzą:

 • zamiejcowe stanowisko pracy do spraw kontroli, jako część Wydziału Polityki Społecznej,
 • zamiejscowe stanowiska pracy do spraw paszportowych, jako część Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,

Delegaturą Urzędu kieruje kierownik, do obowiązków którego należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Delegatury.

Kontakt:
tel. +48 857439688
faks +48 875662418

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się