2021-10-28

Projekt Budżetu Wojewody Podlaskiego na 2022 rok

Projekt Budżetu Wojewody Podlaskiego na 2022 rok znajduje się w plikach do pobrania:

 • Dochody BP pobierane przez gminy na 2022 r. <pobierz>
 • Dochody BP pobierane przez powiaty na 2022 r. <pobierz>
 • Dochody BP pobierane przez powiaty na 2022 rok - dz. 853, rozdz. 85333 <pobierz>
 • Dochody BP pobierane przez samorząd województwa na 2022 r. <pobierz>
 • Dotacje BP - Gminy uzdrowiskowe 2022 r. <pobierz>
 • Dotacje BP na porozumienia z gminami na 2022 rok <pobierz>
 • Dotacje BP na porozumienia z samorządem województwa na 2022 r.  <pobierz>
 • Dotacje BP na porozumienia z powiatami na 2022 rok <pobierz>
 • Dotacje BP na zadania własne gmin na 2022 r. – Korekta <pobierz>
 • Dotacje BP na zadania własne powiatów na 2022 r.  <pobierz>
 • Dotacje BP na zadania własne samorządu województwa na 2022 r. <pobierz>
 • Dotacje BP na zadania zlecone powiatom na 2022 r.  <pobierz>
 • Dotacje BP na zdania zlecone gminom na 2022 r. <pobierz>
 • Dotacje BP na zadania zlecone samorządu województwa na 2022 rok <pobierz>
 • Dotacje BP powiatom na zadania współfinansowane śr. UE na 2022 r. <pobierz>
 • Dotacje BP samorządowi województwa na zadania współfinansowane śr. UE na 2022 rok <pobierz>
 • Dotacje BP Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego na 2022 r. <pobierz>
 • Projekt na 2022 rok – BŚE <pobierz>
 • Projekt na 2022 rok – dochody <pobierz>
 • Projekt na 2022 rok – dotacje <pobierz>
 • Projekt na 2022 rok – wydatki bieżące BP wg grup wydatków <pobierz>
 • Projekt na 2022 rok – wydatki na zadania współfinansowane z BP <pobierz>
 • Projekt na 2022 rok – wydatki ogółem BP <pobierz>

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się