Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 6458

123456789

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Architektury i Budownictwa (ogłoszeni... SYLWIA FIEDOROWICZ 2021-12-09 zobacz
2 Inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogł... SYLWIA FIEDOROWICZ 2021-12-08 zobacz
3 Kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego w Janowie KONRAD MICHAŁOWSKI 2021-12-08 zobacz
4 Kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goniądzu KONRAD MICHAŁOWSKI 2021-12-08 zobacz
5 Kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dąbrowie Białostockiej KONRAD MICHAŁOWSKI 2021-12-08 zobacz
6 Kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przytułach KONRAD MICHAŁOWSKI 2021-12-08 zobacz
7 Zarządzenie Nr 158/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 grudnia 2021r. Iwona Jakociuk 2021-12-08 zobacz
8 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w ... Jakub Kozłowski 2021-12-08 zobacz
9 Wykaz nieruchomości – Powiat Hajnowski Arkadiusz Wróblewski 2021-12-08 zobacz
10 Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (ogłoszenie nr 88984) SYLWIA FIEDOROWICZ 2021-12-08 zobacz
11 Kontrola podmiotu leczniczego MEDICOR - Piotr Arasimowicz Marcin Borsuk 2021-12-07 zobacz
12 Kontrola podmiotu leczniczego Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opi... Marcin Borsuk 2021-12-07 zobacz
13 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Jeleniewo. Anna Olizarowicz 2021-12-07 zobacz
14 Sprawozdanie z kontroli działalności Pani Elżbiety Martyniuk - tłumacza przys... Anna Olizarowicz 2021-12-07 zobacz
15 Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 6 grudnia 2021 r., PS-III.960.156.2021.JS Marcin Borsuk 2021-12-07 zobacz
16 Zarządzenie Nr 29/2021 Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego... EWA SZYMCZYK-KRASOWSKA 2021-12-07 zobacz
17 Czym zajmuje się Podlaski Urząd Wojewódzki Arkadiusz Wróblewski 2021-12-07 zobacz
18 Deklaracja dostępności Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Arkadiusz Wróblewski 2021-12-07 zobacz
19 Starszy referent w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych ... SYLWIA FIEDOROWICZ 2021-12-07 zobacz
20 Inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (ogłoszeni... SYLWIA FIEDOROWICZ 2021-12-07 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się