Szukaj artykułów

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 5929

123456789

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lipca 2021 r. Marek Bałakier 2021-07-23 zobacz
2 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lipca 2021 r. Marek Bałakier 2021-07-23 zobacz
3 Rozstrzygnięcie nadzorcze uchwały Rady Miejskiej w Tykocinie Nr XXXVI/268/202... Ewa Szymczyk-Krasowska 2021-07-23 zobacz
4 Kontrola kompleksowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie Urszula Malewska 2021-07-23 zobacz
5 Dostawa i montaż oznaczeń pomieszczeń i obiektów oraz tablic informacyjnych Piotr Perkowski 2021-07-23 zobacz
6 Remont toalety dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Podniesienie jak... Joanna Pietrzak 2021-07-22 zobacz
7 Kontrola w trybie zwykłym - GOPS Przerośl świadczenia rodzinne. Monika Maliszewska 2021-07-22 zobacz
8 Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Architektury i Budownictwa (ogłoszeni... Sylwia Fiedorowicz 2021-07-22 zobacz
9 Sprawozdanie z kontroli Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 8 w Łomży Jakub Boruc 2021-07-21 zobacz
10 Sprawozdanie z kontroli przebiegu kwalifikacji wojskowej na terenie Miasta Łomża Jakub Boruc 2021-07-21 zobacz
11 Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli EDYTA CZARKOWSKA-GÓRSKA 2021-07-21 zobacz
12 Zarządzenie Nr 100/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lipca 2021 r. Ewa Szymczyk-Krasowska 2021-07-21 zobacz
13 Zarządzenie Nr 99/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2021 r. Ewa Szymczyk-Krasowska 2021-07-21 zobacz
14 Wykaz nieruchomości - Powiat Grajewski RAFAŁ OCHALSKI 2021-07-21 zobacz
15 Kontrola w Starostwie Powiatowym w Suwałkach Maciej Rynkiewicz 2021-07-20 zobacz
16 Rozstrzygnięcie nadzorcze uchwały Nr XVII/137/21 Rady Powiatu Zambrowskiego z... Ewa Szymczyk-Krasowska 2021-07-20 zobacz
17 Rozstrzygnięcie nadzorcze zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo Nr 199.2021 z d... Ewa Szymczyk-Krasowska 2021-07-20 zobacz
18 Zawiadomienie o odstąpieniu od kontroli działalności Pani Anety Jabłonowskiej... Ewa Szymczyk-Krasowska 2021-07-20 zobacz
19 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Supr... Ewa Szymczyk-Krasowska 2021-07-20 zobacz
20 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 14 lipca 2021 r. MAREK BARANOWSKI 2021-07-19 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się