2020-05-21

Zakup urządzeń warsztatowych na dpg w Bobrownikach oraz dpg w Kuźnicy Białostockiej

Zakup urządzeń warsztatowych na dpg w Bobrownikach oraz dpg w Kuźnicy Białostockiej

 

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie dostaw o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem jest w Zadaniu I: dostawa 2 szt. podnośników nożycowych na potrzeby Oddziału Celnego w Bobrownikach oraz w Zadaniu II: dostawa 2 szt. automatycznych montażownic do kół pojazdów osobowych i dostawczych na potrzeby Oddziału Celnego na dpg w Kuźnicy Białostockiej

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.09.2020 roku

Ofertę należy złożyć do dnia 04 czerwca 2020 roku

 

Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w plikach poniżej.

 

 

 

Załączniki

  Zaproszenie do złożenia oferty 41,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz oferty 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór umowy 56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Poglądowy plan - podnośniki 34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyjna 26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wizji lokalnej 24,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedzi 26,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się