2020-05-21

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123) oraz
w związku z pismami Ministra Infrastruktury znak: DTD-6.4310.155.2020 z dnia 05 maja 2020 r. oraz 19 maja 2020 r.
- ogłaszam dodatkowy nabór wniosków o objęcie w 2020 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie województwa podlaskiego.

[...]

V. Miejsce i termin składania wniosków o dofinansowanie
Wnioski o objęcie dopłatą ze środków Funduszu na rok 2020 będą przyjmowane w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
w godzinach pracy Urzędu: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30
- w terminie 22  - 29 maja 2020 r.
(decyduje data wpływu wniosku do Urzędu).

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie naboru wniosków do dofinansowania można uzyskać w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku pod numerami telefonów:
85 /7 439 471 oraz 85 /7 439 576.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w pliku załącznika do informacji.
 

Załączniki

  Ogloszenie naboru wniosków 142,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór wniosku 27,23 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się