DRUKUJ
2016-10-18

Szacowanie szkód w rolnictwie

KARTA USŁUG


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:

Wydział Rolnictwa i Środowiska


Komórka realizująca usługę:

Oddział Rolnictwa
   
                                                          
Numer telefonu:

+48 857439377

 

Co chcę załatwić?

Oszacować szkody wyrządzone w rolnictwie przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.


Kogo dotyczy?

 • wójtów
 • burmistrzów
 • prezydentów miast.
   

Co przygotować?

Formularz wniosku o powołanie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij formularz wniosku o powołanie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.


Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • data wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych - opisać miejsce i czas zdarzenia;
 • rodzaj żywiołu;
 • rozmiary szkód powstałe w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych (ilość gospodarstw rolnych, powierzchnie i rodzaje upraw, ilość budynków, inne straty w infrastrukturze - wymienić jakie);
 • wskazanie co najmniej 3 kandydatów na członków Komisji, w tym 1 przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego oraz 1 przedstawiciela izby rolniczej, mających wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie rolnictwa lub rybactwa, z tym że w przypadku szacowania szkód w budynkach lub budowlach służących do prowadzenia działalności rolniczej co najmniej 1 osoba wchodząca w skład komisji powinna mieć wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa - jest to jeden z podstawowych warunków powołania komisji;
 • ilość producentów zamierzających skorzystać z kredytowania preferencyjnego na wznowienie produkcji po klęsce.


Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosków nic nie zapłacisz.


Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć niezwłocznie po zgłoszeniu przez osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność rolniczą wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (tj. susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawina).


Gdzie załatwię sprawę?

Dokumety możesz wysłać do nas:

 • faxem na nr tel. +48 857439509
 • poprzez e-puap
 • pocztą na adres:
  Podlaski Urząd Wojewódzki
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
 • możesz też złożyć dokumenty w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).

Jeżeli będziesz miał problem z wypełnieniem wniosku zadzwoń do Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – tel. +48 857439377 lub wyślij zapytanie mailem na adres: efaszczewska@bialystok.uw.gov.pl


Co zrobi urząd?

Sprawdzimy czy wypełniłeś prawidłowo wniosek, czy zaproponowani kandydaci na członków komisji spełniają określone wymagania oraz czy załączyłeś stosowne dokumenty. Jeśli wniosek zostanie prawidłowo wypełniony - powołamy komisję.


Jaki jest czas realizacji?

W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie pod warunkiem złożenia poprawnego wniosku. Jeżeli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy.


Jak się odwołać?

Nie została przewidziana droga odwoławcza.


Informacje dodatkowe:

Informacja RODO Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego <pobierz>


Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę <pobierz ze strony MRiRW>


Załączniki do karty:

 • załącznik nr 1 - wniosek producenta rolnego o oszacowanie szkód, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego <pobierz>
 • załącznik nr 2 -  instrukcja wyliczania stanów liczebnych stada zwierząt w gospodarstwie rolnym <pobierz>
 • załącznik nr 3 - wniosek o powołanie przez Wojewodę Podlaskiego Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę <pobierz>
 • załącznik nr 4 - potwierdzenie przez sołtysa kwalifikacji członków komisji <pobierz>
 • załącznik nr 5 - protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
  - z danymi do stosowania  <pobierz ze strony MRiRW>
  - bez danych do stosowania  <pobierz ze strony MRiRW>
 • załącznik nr 6 - notatka Komisji z lustracji w terenie <pobierz>


Kartę opracował:

Edyta Agata Faszczewska


Kartę zatwierdził:

Alicja Anuszkiewicz - Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska


Karta obowiązuje od:

01 stycznia 2017 r.