DRUKUJ
2019-10-11

Rozstrzygnięcie nadzorcze do zarządzenia Nr
111/19 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 27
sierpnia 2019 r.

Stwierdzam nieważność zarządzenia Nr 111/2019 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania dyrektora Przedszkola Nr 1 w Siemiatyczach, ul. Ogrodowa 6, 17–300 Siemiatycze.

Pełna treść rozstrzygnięcia znajduje się poniżej w pliku załącznika do informacji.