DRUKUJ
2019-10-10

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie
stacjonarnego monitora promieniowania gamma i
neutronowego na kolejowym przejściu granicznym
Czeremcha-Wysokolitowsk

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie stacjonarnego monitora promieniowania gamma i neutronowego na kolejowym przejściu granicznym Czeremcha-Wysokolitowsk.

 

 

Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w plikach do pobrania poniżej: