DRUKUJ
2019-10-10

Usługa konserwacji i utrzymania w stanie stałej
sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemów
gaszenia w serwerowni WCPAR

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:
Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemów gaszenia zamontowanych w serwerowni Wojewódzkiego Centrum Przetwarzania Administracji Rządowej (WCPAR) w  Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku przy ul.  Mickiewicza 3.Wymagany termin realizacji zamówienia:  od 18 listopada 2019 r. do 17 listopada 2022 r.

Ofertę należy złożyć do dnia dnia 23 października 2019  do godziny 11:00.

Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w plikach poniżej.