DRUKUJ
2019-10-09

Elektryk w Oddziale Obsługi Przejścia
Granicznego w Kuźnicy Białostockiej w Wydziale
Infrastruktury (ogłoszenie z dnia 20.09.2019 r.)

     Podlaski Urząd Wojewódzki
               w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3


Wynik naboru

na stanowisko elektryka
w Oddziale Obsługi Przejścia Granicznego w Kuźnicy Białostockiej
w Wydziale Infrastruktury

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Został nierozstrzygnięty -  nie zgłosił się żaden kandydat.
 

z up. DYREKTORA GENERALNEGO

Beata Edyta Jurkowska
Dyrektor Biura Organizacji i Kadr