DRUKUJ
2019-10-09

Kontrola z zakresu ewidencji ludności i dowodów
osobistych - UG Szudziałowo

Kontrola dotyczyła realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.) w zakresie dot. wykonywania obowiązku meldunkowego.

Wystąpienie pokontrolne znajduje się w pliku do pobrania poniżej.