DRUKUJ
2019-10-08

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr
VII/59/19 Rady Gminy Korycin z dnia 29 sierpnia
2019 r.

Stwierdzam nieważność uchwały Nr VII/59/2019 Rady Gminy Korycin z dnia 29 sierpnia  2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w Gminie Korycin.

Pełna treść rozstrzygnięcia znajduje się poniżej w pliku załącznika do informacji.