DRUKUJ
2019-10-08

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 4
października 2019 r.

Na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem, złożonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowanej przez pełnomocników Panią Katarzynę Głodek i Pana Pawła Senkulskiego, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa mostu kolejowego na rzece Leśna w km 24,821 linii kolejowej nr 52 Lewki – Nieznany Bór wraz z przebudową linii kolejowej nr 52 na odcinku od km 24,791 do km 24,851” w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki – Hajnówka”…


Pełna treść obwieszczenia znajduje się w pliku załącznika do informacji.