DRUKUJ
2019-10-08

Uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na
drogowym przejściu granicznym
Połowce-Pieszczatka

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogowym przejściu granicznym Połowce-Pieszczatka.

 

Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w plikach do pobrania poniżej z wyjątkiem Załącznika nr 6 do SIWZ, który znajduje się tutaj.