DRUKUJ
2019-10-08

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 4
października 2019 r.

Na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem, złożonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowanej przez pełnomocników Panią Katarzynę Głodek i Pana Pawła Senkulskiego, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn. „Rozbiórka i budowa mostu kolejowego w km 107,884 linii kolejowej nr 31 wraz z przebudową linii kolejowej nr 31 na odcinku od km 107,826 do km 107,938” w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku granica województwa – Czeremcha – Hajnówka”…


Pełna treść obwieszczenia znajduje się w pliku załącznika do informacji.