DRUKUJ
2019-10-08

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 3
października 2019 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) informuję, iż Wojewoda Podlaski wydał na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie - właściwego zarządcy drogi, działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Wiszowatego, decyzję Nr 18/2019 z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63) oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości, (...)


Pełna treść obwieszczenia znajduje się w pliku załącznika do informacji.