DRUKUJ
2019-05-30

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a także poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019


Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019