DRUKUJ
2019-05-30

Program „Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych” – edycja 2019

Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

W ramach Programu przewiduje się dofinansowanie do 50% kosztów przeznaczonych na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, co umożliwi gminom zwiększenie godzin usług opiekuńczych.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" – edycja 2019

Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019