DRUKUJ
2019-03-13

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (zwanego dalej „Funduszem”)

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161) oraz w związku z informacją Ministra Infrastruktury przekazaną pismem znak: DDP.5.4520.11.2019 dnia 21 lutego 2019 r. o wysokości dostępnych środków na rok 2019 przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w województwie podlaskim

- ogłaszam nabór wniosków do dofinansowania na rok 2019 w ramach Funduszu na terenie województwa podlaskiego.

[...]

Miejsce i termin składania wniosków o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków Funduszu na rok 2019 będą przyjmowane w Kancelarii Ogólnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30
- w terminie 30 dni od dnia udostepnienia niniejszego ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. do dnia 12 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu)


Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie naboru wniosków do dofinansowania można uzyskać w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku pod numerami telefonów: 85 /7 439 471 oraz 85 /7 439 211.


Pełna treść ogłoszenia znajduje sie w pliku "Ogłoszenie o naborze" znajdującym się w załączniku do informacji.