DRUKUJ
2018-05-29

Opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostawa
artykułów promocyjnych Funduszu Azylu Migracji i
Integracji

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostawa artykułów promocyjnych Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 6 czerwca 2018 r. do godziny 10:00.

 

Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w plikach poniżej.