Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 9 lutego 2021 r., PS-III.960.62.2021.JS
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 9 lutego 2021 r.,
PS-III.960.62.2021.JS
09.02.2021 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 9 lutego 2021 r., PS-III.960.69.2021.JS
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 9 lutego 2021 r.,
PS-III.960.69.2021.JS
09.02.2021 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 5 lutego 2021 r., PS-III.960.68.2021.JS
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 5 lutego 2021 r.,
PS-III.960.68.2021.JS
05.02.2021 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 13 października 2020 r., RE-IV.68.7.2020.PS
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 13 października 2020 r.,
RE-IV.68.7.2020.PS, odwołująca polecenie wydane 8 kwietnia 2020
r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im.
Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w Białymstoku
28.01.2021 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2021 r., PS-III.960.38.2021.JS
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2021 r.,
PS-III.960.38.2021.JS
27.01.2021 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2021 r., PS-III.960.24.2021.JS
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2021 r.,
PS-III.960.24.2021.JS
21.01.2021 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2021 r., PS-III.960.23.2021.JS
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2021 r.,
PS-III.960.23.2021.JS
21.01.2021 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2021 r.,PS-V.9421.9.2.2021.MG
Decyzja dotycząca czasowego zawieszenia działalności Klubu
Seniora w Lewkowie Starym 73, 17-220 Narewka do dnia 31 stycznia
2021 r.
20.01.2021 więcej
Decyzje Wojewody Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2021 r.
zmieniające polecenie wydane Wójtom, Burmistrzom i Prezydentom
Miast w zakresie realizacji zadania transportu osób uprawnionych
do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
15.01.2021 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 12 stycznia 2021 r., PS-III.960.14.2021.JS
Zmiana decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15 października 2020
r. znak: PS.III.960.450.2020.JS, zmienionej decyzjami z dnia 23
października 2020 r., 2 listopada 2020 r., 12 listopada 2020 r.,
18 listopada 2020 r., 15 grudnia 2020 r. oraz 30 grudnia 2020 r.
13.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się