Lista artykułów

Nazwa artykułu
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 17 marca 2020r., znak WZON.9532.7.2020.JW
Polecam przeprowadzanie postępowań administracyjnych
przez wojewódzki oraz miejski/powiatowe zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 17 marca 2020 r. PS-III.960.37.2020.JS
Polecam Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Łomży przeprofilowanie bazy
łóżkowej Szpitala z uwzględnieniem 10% wskaźnika
łóżek respiratorowych.
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 14 marca 2020 r. PS-V.9421.26.2020.MN
W celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej
COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności
osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnych
polecam:
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 14 marca 2020 r. PS-V.9421.25.2020.MN
W celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej
COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności
osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnych
polecam:
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 14.03.2020 r., znak: ZK-V.6310.41.2020.IF
Polecam Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w
Suwałkach wsparcie działań ewakuacyjnych pacjentów
hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Łomży
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 14.03.2020 r., znak: ZK-V.6310.41.2020.IF
Polecam Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży
wsparcie działań ewakuacyjnych pacjentów hospitalizowanych w
Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Łomży
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 14.03.2020 r., znak: ZK-V.6310.41.2020.IF
Polecam Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w
Białymstoku, wsparcie działań ewakuacyjnych pacjentów
hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Łomży
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 13.03.2020 r., znak: NK-I.0522.32.2020.JP
Polecam Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Łomży, przekształcenie w jednoimienny szpital
zakaźny z dniem 13 marca 2020 roku do odwołania.
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 12.03.2020 r., znak ZK-I.967.23.2020.AC
Polecam PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej –
państwowej osobie prawnej - zobowiązać funkcjonariuszy straży
ochrony kolei do dokonywania pomiaru temperatury ciała osób
wjeżdżających na teren województwa podlaskiego
07.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2020 r. PS.940.1.2020.MMS
W celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej
COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom
starszym, samotnym, niepełnosprawnym polecam:
07.04.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się