Lista artykułów

Nazwa artykułu
Polecenia dot. uruchomienia obiektów kwarantannowych w woj. podlaskim
Polecam przygotowanie i uruchomienie miejsc/obiektów
do kwarantanny ...
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. znak: NK-I.0522.49.2020.TS
W celu zapewnienia pomocy osobom bezrobotnym i przedsiębiorcom,
wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się
choroby zakaźnej COVID-19
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 01 kwietnia 2020r., znak WZON.9532.8.2020.JW
Polecam przyjmowanie i rozpatrywanie przez
przewodniczących miejskiego/ powiatowych zespołów do spraw
orzekania o niepełnosprawności wniosków o wydanie karty
parkingowej oraz doręczanie kart parkingowych i legitymacji
dokumentujących niepełnosprawność albo stopień
niepełnosprawności
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 31.03.2020 r., znak: NK-I.0522.48.2020.TS
Polecenie działania strażom miejskim z dnia 31 marca 2020
r. Polecam wójtom, burmistrzom, prezydentom miast zlecić z
dniem 2 kwietnia 2020 r. podległym strażom gminnym (miejskim):
1) dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych
(miejskich), zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych
terytorialnie jednostek Policji; 2) organizowanie wspólnych
patroli z Policją, zgodnie ze wskazaniami komendantów
właściwych terytorialnie jednostek Policji; 3) prowadzenie
innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z
właściwymi terytorialnie jednostkami Policji
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 28.03.2020 r., znak: RE-IV.68.7.2020.PS
Polecam Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Łomży prowadzenie opieki nad
pacjentami kierowanymi na pobyt w izolatoriach.
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 28.03.2020 r., znak: RE-IV.68.6.2020.PS
Polecam Uniwersyteckiemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu
im. L. Zamenhofa w Białymstoku prowadzenie opieki nad
pacjentami kierowanymi na pobyt w izolatoriach.
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 28.03.2020 r., znak: RE-IV.68.5.2020.PS
Polecam Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w
Białymstoku prowadzenie opieki nad pacjentami kierowanymi na
pobyt w izolatoriach.
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 24 marca 2020 r. PS-V.9421.18.2020.MN
Polecam przedłużenie czasowego zawieszenia działalności
na terenie województwa podlaskiego w terminie do 10 kwietnia
2020 roku:
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 24 marca 2020 r., znak: ZK-I.967.52.2020.DW
Polecam wójtowi, burmistrzom, prezydentom miast
zlecić podległym strażom gminnym (miejskim) podejmowanie
działań informacyjnych, które będą zachęcały
mieszkańców tychże jednostek do stosowania się do zaleceń
służb sanitarnych
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 17 marca 2020 r. PS-III.960.46.2020.DM
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 17 marca 2020 r.
PS-III.960.46.2020.DM
16.04.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się