Lista artykułów

Nazwa artykułu
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r., znak: PS-V.9421.18.2020.MN
Polecam przedłużenie czasowego zawieszenia działalności
na terenie województwa podlaskiego w terminie do 24 kwietnia
2020 roku:...
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 09.04.2020 r., znak: RE-IV.68.12.2020.DM
Polecam Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie
prowadzenie opieki nad pacjentami kierowanymi na pobyt w
izolatoriach.
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 09.04.2020 r., znak: RE-IV.68.13.2020.DM
Polecam Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Hajnówce prowadzenie opieki nad pacjentami kierowanymi na
pobyt w izolatoriach.
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 09.04.2020 r., znak: RE-IV.68.14.2020.DM
Polecam Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr Ludwika Rydygiera
w Suwałkach, prowadzenie opieki nad pacjentami kierowanymi
na pobyt w izolatoriach.
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 09.04.2020 r., znak: RE-IV.68.11.2020.DM
Polecam Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Augustowie, prowadzenie opieki nad pacjentami kierowanymi
na pobyt w izolatoriach.
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r., znak: PS-III.960.37.2020.DM
Polecam Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama Kościałkowskiego, przeprofilowanie w
jednoimienny szpital zakaźny bazy łóżkowej jednostki, z
uwzględnieniem 10% wskaźnika łóżek respiratorowych,
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 08.04.2020 r., znak: RE-IV.68.10.2020.PS
Polecam Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im.
Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w Białymstoku prowadzenie
opieki nad pacjentami kierowanymi na pobyt w izolatoriach.
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 06.04.2020 r., znak: RE-IV.68.9.2020.PS
Polecam Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w
Bielsku Podlaskim prowadzenie opieki nad pacjentami kierowanymi
na pobyt w izolatoriach.
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 05.04.2020 r., znak: ZK-V.6310.71.2020.IF
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 5 kwietnia 2020 r.
dot. wprowadzenia regularnych badań pracowników szpitala i
organizacji pracy izb przyjęć / szpitalnych
oddziałów ratunkowych
16.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 03.04.2020 r., znak:PS-I.40.9.2020.MK
Polecam ... czasowe zawieszenie, do 10 kwietnia 2020 r.,
na terenie województwa podlaskiego działalności:
1) instytucji dziennych opiekunów, zatrudnianych przez
organy samorządu terytorialnego, 2) instytucji dziennych
opiekunów zatrudnianych przez inne podmioty. Polecenie
podlega natychmiastowemu wykonaniu.
16.04.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się