Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2020 r., RE-IV.68.12.2020.PS
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2020 r.,
RE-IV.68.12.2020.PS o odwołaniu polecenia wydanego 28 marca 2020
r., Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie
29.05.2020 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2020 r., RE-IV.68.6.2020.PS
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2020 r.,
RE-IV.68.6.2020.PS o odwołaniu polecenia wydanego 28 marca 2020
r. Uniwersyteckiemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu im. L.
Zamenhofa w Białymstoku
29.05.2020 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2020 r., RE-IV.68.11.2020.PS
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2020 r.,
RE-IV.68.11.2020.PS o odwołaniu polecenia wydanego 9 kwietnia
2020 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w
Augustowie
29.05.2020 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 22 maja 2020 r., ZK-I.967.123.2020.RK
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 22 maja 2020 r.,
ZK-I.967.123.2020.RK o odwołaniu polecenia wydanego 2 kwietnia
2020 r., Prezydentowi Miasta Suwałk znak: ZK-I.967.2.2020.EB
28.05.2020 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 21 maja 2020 r., ZK-I.967.121.2020.RK
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 21 maja 2020 r.,
ZK-I.967.121.2020.RK o odwołaniu polecenia wydanego 3 kwietnia
2020 r., Staroście Zambrowskiemu znak: ZK-I.967.80.2020.EB
28.05.2020 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 21 maja 2020 r., PS-III.960.46.2020.JS
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 21 maja 2020 r.,
PS-III.960.46.2020.JS
22.05.2020 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 7 maja 2020 r., PS-II.862.4.6.2020.ISZ
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 7 maja 2020 r.,
PS-II.862.4.6.2020.ISZ
07.05.2020 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r., PS-II.862.12.2020.AP
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
PS-II.862.12.2020.AP
24.04.2020 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r., znak: PS-V.9421.18.2020.MN
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r., znak:
PS-V.9421.18.2020.MN
24.04.2020 więcej
Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r., znak: PS-II.862.9.2020.AP
Polecam POLECAM zawieszenie działalności1) centrów integracji
społecznej, 2) klubów integracji społecznej.
16.04.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się