Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie nr 50/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 października 2020 r.
Obwieszczenie nr 50/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 29
października 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie
ogłoszenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki
zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19.
30.10.2020 więcej
Obwieszczenie nr 49/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 października 2020 r.
Obwieszczenie nr 48/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 26
października 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie
ogłoszenia wykazu podmiotów dzielających świadczeń opieki
zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19.
28.10.2020 więcej
Obwieszczenie nr 48/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 października 2020 r.
Obwieszczenie nr 48/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 26
października 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie
ogłoszenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki
zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19.
27.10.2020 więcej
Obwieszczenie nr 47/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 października 2020 r.
Obwieszczenie nr 47/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 21
października 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie
ogłoszenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki
zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19
22.10.2020 więcej
Obwieszczenie nr 46/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 października 2020 r.
Obwieszczenie nr 46/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 16
października 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie
ogłoszenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki
zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19
19.10.2020 więcej
Obwieszczenie nr 44/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 października 2020 r.
Obwieszczenie nr 44/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 9
października 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie
ogłoszenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki
zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19
12.10.2020 więcej
Obwieszczenie nr 43/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 października 2020 r.
Obwieszczenie nr 43/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 6
października 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie
ogłoszenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki
zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19
07.10.2020 więcej
Obwieszczenie nr 41/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 września 2020 r.
Obwieszczenie nr 41/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 września
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
30.09.2020 więcej
Obwieszczenie nr 40/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 września 2020 r.
Obwieszczenie nr 40/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 września
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
21.09.2020 więcej
Obwieszczenie nr 39/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2020 r.
Obwieszczenie nr 39/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
18.09.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się