Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie nr 59/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2020 r.
Obwieszczenie nr 59/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 grudnia
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
03.12.2020 więcej
Obwieszczenie nr 58/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 listopada 2020 r.
Obwieszczenie nr 58/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 listopada
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
30.11.2020 więcej
Obwieszczenie nr 57/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 listopada 2020 r.
Obwieszczenie nr 57/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 listopada
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
25.11.2020 więcej
Obwieszczenie nr 56/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 listopada 2020 r.
Obwieszczenie nr 56/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 listopada
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
23.11.2020 więcej
Obwieszczenie nr 55/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 listopada 2020 r.
Obwieszczenie nr 55/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 listopada
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
20.11.2020 więcej
Obwieszczenie nr 54/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 listopada 2020 r.
Obwieszczenie nr 54/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 listopada
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
18.11.2020 więcej
Obwieszczenie nr 53/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 listopada 2020 r.
Obwieszczenie nr 53/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 listopada
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
10.11.2020 więcej
Obwieszczenie nr 52/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 listopada 2020 r.
Obwieszczenie nr 52/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 listopada
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
10.11.2020 więcej
Obwieszczenie nr 51/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 4 listopada 2020 r.
Obwieszczenie nr 51/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 4 listopada
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
04.11.2020 więcej
Obwieszczenie nr 45/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 października 2020 r.
Obwieszczenie nr 45/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 12
października 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie
ogłoszenia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki
zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19.
04.11.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się