Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie nr 3/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2021 r.
Obwieszczenie nr 3/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 stycznia
2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
20.01.2021 więcej
Obwieszczenie nr 2/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 stycznia 2021 r.
Obwieszczenie nr 2/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 stycznia
2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
18.01.2021 więcej
Obwieszczenie nr 1/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 stycznia 2021 r.
Obwieszczenie nr 1/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 stycznia
2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
08.01.2021 więcej
Obwieszczenie nr 66/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.
Obwieszczenie nr 66/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 grudnia
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
31.12.2020 więcej
Obwieszczenie nr 65/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 grudnia 2020 r.
Obwieszczenie nr 65/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 grudnia
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
23.12.2020 więcej
Obwieszczenie nr 64/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.
Obwieszczenie nr 64/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 grudnia
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
23.12.2020 więcej
Obwieszczenie nr 63/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 grudnia 2020 r.
Obwieszczenie nr 63/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 grudnia
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
14.12.2020 więcej
Obwieszczenie nr 62/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 grudnia 2020 r.
Obwieszczenie nr 62/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 grudnia
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
11.12.2020 więcej
Obwieszczenie nr 61/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 grudnia 2020 r.
Obwieszczenie nr 61/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 grudnia
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
08.12.2020 więcej
Obwieszczenie nr 60/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2020 r.
Obwieszczenie nr 60/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 3 grudnia
2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
04.12.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się