Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 194/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 194/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 31.12.2019
r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
07.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 193/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 193/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 grudnia
2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu
do realizacji Projektu: „EZD RP – Elektroniczne zarządzanie
dokumentacją w administracji publicznej”.
31.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 192/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 192/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 grudnia
2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 155/2019 z dnia 22
października 2019 r., wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego ...
31.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 191/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 191/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 grudnia
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kolno.
30.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 190/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 190/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 grudnia
2019 r. w sprawie komisji przetargowej i określenia
organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej
komisji.
24.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 189/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 189/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 grudnia
2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie.
24.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 188/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 188/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 grudnia
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na
czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa.
20.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 187/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 187/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2020 roku.
20.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 186/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 186/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 grudnia
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nowogród.
18.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 185/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 185/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 grudnia
2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek
procentowych oraz warunków udzielania bonifikaty od opłaty
jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego ...
18.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się