Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starszy specjalista w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych (ogłoszenie nr 60437 - 2 etaty)
Wynik naboru na stanowisko pracy starszego specjalisty ds.
projektowania, wdrażania i rozwoju systemów teleinformatycznych
PUW oraz prowadzenia szkoleń z zakresu wdrożonych systemów w
Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie
nr 60437 – 2 etaty)
24.02.2020 więcej
hydraulik w Oddziale Obsługi Przejścia Granicznego w Bobrownikach w Wydziale Infrastruktury (ogłoszenie z dnia 17.01.2020 r.)
Wynik naboru na stanowisko hydraulika w Oddziale Obsługi
Przejścia Granicznego w Bobrownikach w Wydziale
Infrastruktury(ogłoszenie z dnia 17.01.2020 r.)
24.02.2020 więcej
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Architektury i Budownictwa (ogłoszenie nr 60600 – nabór w celu zastępstwa)
Nabór na wolne stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego
ds. administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie dróg
publicznych krajowych i wojewódzkich oraz lotnisk cywilnych w
Wydziale Architektury i Budownictwa Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr 60600 – nabór w
celu zastępstwa)
20.02.2020 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Nieruchomości i Geodezji (ogłoszenie nr 60199 - nabór w celu zastępstwa)
Wynik naboru na stanowisko pracy inspektora wojewódzkiego ds.
gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w Wydziale Nieruchomości
i Geodezji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
(ogłoszenie nr 60199 – nabór w celu zastępstwa)
17.02.2020 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich (ogłoszenie nr 60036)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.
realizacji zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w
Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr
60036)
17.02.2020 więcej
Inspektor wojewódzki w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych (ogłoszenie nr 59799)
Wynik naboru na stanowisko pracy inspektora wojewódzkiego ds.
administrowania systemami teleinformatycznymi w Biurze
Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku(ogłoszenie nr 59799)
13.02.2020 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Nieruchomości i Geodezji (ogłoszenie nr 59557 - 2 etaty)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.
ustalania odszkodowań i regulowania własności dróg
publicznych w Wydziale Nieruchomości i Geodezji Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr 59557 – 2
etaty)
13.02.2020 więcej
Specjalista w Biurze Organizacji i Kadr (ogłoszenie nr 59916)
Wynik naboru na stanowisko pracy specjalisty ds. obsługi klienta
w Biurze Organizacji i Kadr Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku(ogłoszenie nr 59916)
13.02.2020 więcej
Starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 59546 – 2 etaty)
Wynik naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. pełnienia
całodobowego dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie
nr 59546 – 2 etaty)
13.02.2020 więcej
Inspektor w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych (ogłoszenie nr 59554)
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. serwisowania
sprzętu komputerowego i oprogramowania w Biurze Informatyki i
Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr 59554)
11.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się