Lista artykułów

Nazwa artykułu
Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym PUW do celów naukowo-badawczych
Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku do celów
naukowo-badawczych
18.10.2016 więcej
Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu wynagrodzeniu oraz
uwierzytelnionych kopii dokumentów osobowych i płacowych
pracownikom zlikwidowanych przedsiębiorstw i jednostek
organizacyjnych
18.10.2016 więcej
Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS RP-7
Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS RP-7
byłym pracownikom Urzędu Wojewódzkiego
27.09.2016 więcej