Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 30 maja 2020 r., ZK-I.967.138.2020.RK
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 30 maja 2020 r.,
ZK-I.967.138.2020.RK o odwołaniu polecenia wydanego 2 kwietnia
2020 r., Prezydentowi Miasta Łomża znak: ZK-I.967.64.2020.EB
01.06.2020 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 30 maja 2020 r., ZK-I.967.135.2020.RK
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 30 maja 2020 r.,
ZK-I.967.135.2020.RK o odwołaniu polecenia wydanego 3
kwietnia 2020 r., Staroście Siemiatyckiemu znak:
ZK-I.967.76.2020.EB
01.06.2020 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 30 maja 2020 r., ZK-I.967.132.2020.RK
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 30 maja 2020 r.,
ZK-I.967.132.2020.RK o odwołaniu polecenia wydanego 3 kwietnia
2020 r., Staroście Białostockiemu znak: ZK-I.967.81.2020.EB
01.06.2020 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 30 maja 2020 r., ZK-I.967.131.2020.RK
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 30 maja 2020 r.,
ZK-I.967.131.2020.RK o odwołaniu polecenia wydanego 3
kwietnia 2020 r., Staroście Suwalskiemu znak:
ZK-I.967.78.2020.EB
01.06.2020 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 30 maja 2020 r., ZK-I.967.127.2020.RK
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 30 maja 2020 r.,
ZK-I.967.127.2020.RK o odwołaniu polecenia wydanego 3 kwietnia
2020 r., Staroście Sejneńskiemu znak: ZK-I.967.75.2020.EB
01.06.2020 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 30 maja 2020 r., ZK-I.967.126.2020.RK
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 30 maja 2020 r.,
ZK-I.967.126.2020.RK o odwołaniu polecenia wydanego 3 kwietnia
2020 r., Staroście Kolneńskiemu znak: ZK-I.967.73.2020.EB
01.06.2020 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 29 maja 2020 r., ZK-I.967.128.2020.RK
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 29 maja 2020 r.,
ZK-I.967.128.2020.RK o odwołaniu polecenia wydanego 3
kwietnia 2020 r., Staroście Monieckiemu znak:
ZK-I.967.74.2020.EB
01.06.2020 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 27 maja 2020 r. PS-III.960.37.2020.DM
Zmieniam polecenie SPZOZ MSWiA w Białymstoku dot.
przekształcenia w jednoimienny szpital zakaźny z dniem 14
kwietnia 2020 roku do odwołania, w ten sposób, że:
30.05.2020 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 27 maja 2020 r., RE-IV.68.5.2020.PS
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 27 maja 2020 r.,
RE-IV.68.5.2020.PS o odwołaniu polecenia wydanego 28 marca 2020
r. Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku
29.05.2020 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2020 r., RE-IV.68.13.2020.PS
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2020 r.,
RE-IV.68.13.2020.PS o odwołaniu polecenia wydanego 9 kwietnia
2020 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w
Hajnówce
29.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się