Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Architektury i Budownictwa (ogłoszenie nr 77690)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko starszy inspektor wojewódzki w Wydziale
Architektury i Budownictwa (ogłoszenie nr 77690)
29.04.2021 więcej
Starszy referent w Biurze Obsługi Urzędu (ogłoszenie nr 77605)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko starszego referenta w Biurze Obsługi Urzędu
(ogłoszenie nr 77605)
27.04.2021 więcej
Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu (ogłoszenie nr 77518)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko specjalisty w Wydziale Finansów i Budżetu
(ogłoszenie nr 77518)
26.04.2021 więcej
Starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu (ogłoszenie nr 77464 - zastępstwo)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Finansów i
Budżetu (ogłoszenie nr 77464 - zastępstwo)
23.04.2021 więcej
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (ogłoszenie nr 77459)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale
Polityki Społecznej(ogłoszenie nr 77459)
23.04.2021 więcej
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (ogłoszenie nr 77457)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale
Polityki Społecznej(ogłoszenie nr 77457)
23.04.2021 więcej
Starszy magazynier w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie z dnia 21.04.2021 r.)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko: starszego magazyniera w
Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie
z dnia 21.04.2021 r.)
21.04.2021 więcej
Administrator wojewódzki Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie z dnia 14.04.2021 r.)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko: administratora
wojewódzkiego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego (ogłoszenie z dnia 14.04.2021 r.)
14.04.2021 więcej
Główny specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (ogłoszenie nr 76827)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko głównego specjalisty w Wojewódzkiej Inspekcji
Geodezyjnej i Kartograficznej(ogłoszenie nr 76827)
09.04.2021 więcej
Starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 76602)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko starszego specjalisty ds. infrastruktury krytycznej
systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w zarządzaniu
kryzysowym w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
(ogłoszenie nr 76602)
01.04.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się