Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Architektury i Budownictwa (ogłoszenie nr 89135-zastępstwo)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko starszy inspektor wojewódzki w Wydziale
Architektury i Budownictwa (ogłoszenie nr 89135 - zastępstwo)
08.12.2021 więcej
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (ogłoszenie nr 88984)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale
Nadzoru i Kontroli (ogłoszenie nr 88984)
07.12.2021 więcej
Starszy referent w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych (ogłoszenie nr 88909)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko starszego referenta w Biurze Informatyki i Rozwoju
Systemów Teleinformatycznych (ogłoszenie nr 88909)
06.12.2021 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (ogłoszenie nr 88908 - 2 etaty)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców (ogłoszenie nr 88908 - 2 etaty)
06.12.2021 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (ogłoszenie nr 88731)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców (ogłoszenie nr 88731)
02.12.2021 więcej
Starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (ogłoszenie nr 88634)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wojewódzkiej
Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej(ogłoszenie nr 88634)
01.12.2021 więcej
Inspektor wojewódzki w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych (ogłoszenie nr 88600)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Biurze Informatyki i
Rozwoju Systemów Teleinformatycznych (ogłoszenie nr 88600)
30.11.2021 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 87236)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 87236)
08.11.2021 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (ogłoszenie nr 86827 - zastępstwo)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców (ogłoszenie nr 86827 -
zastępstwo)
29.10.2021 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (ogłoszenie nr 85870)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców (ogłoszenie nr 85870)
12.10.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się