Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 39224)
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na
stanowisko: starszego specjalisty ds. pełnienia całodobowego
dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w
Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego(ogłoszenie
nr 39224)
05.12.2018 więcej
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rolnictwa i Środowiska (ogłoszenie nr 39008)
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na
stanowisko: starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarki wodnej i
rybactwa w Wydziale Rolnictwa i Środowiska (ogłoszenie nr
39008)
03.12.2018 więcej
Zastępca kierownika oddziału w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 39002)
Ogłoszenie o naborze nr 39002 z dnia 04.12.2018 r. Dyrektor
Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
zastępcy kierownika oddziału w Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
03.12.2018 więcej
Starszy specjalista ds. infrastruktury drogowej i mieszkalnictwa w Wydziale Infrastruktury (ogłoszenie nr 38675 z dnia 28.11.2018 r.)
Ogłoszenie o naborze nr 38675 z dnia 28.11.2018 r. Dyrektor
Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty ds. infrastruktury drogowej i
mieszkalnictwa w Wydziale Infrastruktury
27.11.2018 więcej
Starszy referent w Biurze Obsługi Urzędu (ogłoszenie nr 38113)
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na
stanowisko: starszego referenta ds. obsługi kancelaryjnej w
Biurze Obsługi Urzędu (ogłoszenie nr 38113)
19.11.2018 więcej
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 37984)
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na
stanowisko: starszego inspektora wojewódzkiego ds.
infrastruktury ochrony ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 37984)
15.11.2018 więcej
Starszy specjalista w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych (Ogłoszenie nr 37972)
Ogłoszenie o naborze nr 37972 z dnia 16.11.2018 r. Dyrektor
Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty ds. projektowania, wdrażania i rozwoju
systemów teleinformatycznych PUW oraz prowadzenia szkoleń z
zakresu wdrożonych systemów w Biurze Informatyki i Rozwoju
Systemów Teleinformatycznych (ogłoszenie nr 37972)
15.11.2018 więcej
Inspektor wojewódzki w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych (ogłoszenie nr 37638)
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na
stanowisko: inspektora wojewódzkiego ds. administrowania
systemami teleinformatycznymi w Biurze Informatyki i Rozwoju
Systemów Teleinformatycznych (ogłoszenie nr 37638)
09.11.2018 więcej
Główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej (ogłoszenie nr 37618)
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na
stanowisko: głównego specjalisty ds. nadzoru nad realizacją
przez samorząd terytorialny zadań z zakresu pomocy społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej (ogłoszenie nr 37618)
08.11.2018 więcej
Główny specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (ogłoszenie nr 37563)
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na
stanowisko: głównego specjalisty ds. nadzoru geodezyjnego w
Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej(ogłoszenie
nr 37563)
08.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się