Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Architektury i Budownictwa (ogłoszenie nr 81686)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko starszy inspektor wojewódzki w Wydziale
Architektury i Budownictwa (ogłoszenie nr 81686)
21.07.2021 więcej
Główny specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (ogłoszenie nr 81177)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko głównego specjalisty w Wojewódzkiej Inspekcji
Geodezyjnej i Kartograficznej(ogłoszenie nr 81177)
12.07.2021 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich (ogłoszenie nr 81060 - nabór w celu zastępstwa)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Programów
Rządowych i Funduszy Europejskich (ogłoszenie nr 81060)
09.07.2021 więcej
Starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury (ogłoszenie nr 81056)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Infrastruktury
(ogłoszenie nr 81056)
09.07.2021 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury (ogłoszenie nr 81054)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury
(ogłoszenie nr 81054)
09.07.2021 więcej
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (ogłoszenie nr 80426)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale
Polityki Społecznej(ogłoszenie nr 80426)
28.06.2021 więcej
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Architektury i Budownictwa (ogłoszenie nr 79936)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko starszy inspektor wojewódzki w Wydziale
Architektury i Budownictwa (ogłoszenie nr 79936)
18.06.2021 więcej
Główny specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (ogłoszenie nr 79861)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko głównego specjalisty w Wojewódzkiej Inspekcji
Geodezyjnej i Kartograficznej(ogłoszenie nr 79861)
18.06.2021 więcej
Starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury (ogłoszenie nr 79714)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury
(ogłoszenie nr 79714)
14.06.2021 więcej
Zastępca Kierownika Oddziału ds. Dyspozytorni Medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 79586)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko Zastępcy Kierownika Oddziału ds. Dyspozytorni
Medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
(ogłoszenie nr 79586)
10.06.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się