2016-09-20

Wykaz powiatów

 • Starostwo Powiatowe w Augustowie
  ul. 3 Maja 29
  16-300 Augustów

  http://bip.st.augustow.wrotapodlasia.pl/
  powiat.augustowski@home.pl

  Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński
  tel. +48 876439650
  faks +48 876439695

 

 • Starostwo Powiatowe w Białymstoku
  ul. Borsucza 2
  15-569 Białystok

  http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/
  starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

  Starosta Białostocki Jan Bolesław Perkowski
  tel. +48 857403914
  faks +48 857403982

 

 • Urząd Miejski w Białymstoku
  ul. Słonimska 1
  15-950 Białystok

  http://www.bip.bialystok.pl/
  prezydent@um.bialystok.pl

  Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski
  tel. +48 858696002
  faks +48 858696265


 

 • Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
  ul. Adama Mickiewicza 46
  17-100 Bielsk Podlaski

  http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/
  starostwo@powiatbielski.pl

  Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski
  tel. +48 858332616
  faks +48 858332612

 

 • Starostwo Powiatowe w Grajewie
  ul. Strażacka 6B
  19-200 Grajewo

  http://bip.starostwograjewo.pl/
  starostwograjewo@poczta.onet.pl

  Starosta Grajewski Waldemar Remfeld
  tel. +48 862738463
  faks +48 862738462


 

 • Starostwo Powiatowe w Hajnówce
  ul. Aleksego Zina 1
  17-200 Hajnówka

  http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/
  sekretariat@powiat.hajnowka.pl

  Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko
  tel. +48 856822718
  faks +48 856824220


 

 • Starostwo Powiatowe w Kolnie
  ul. 11 Listopada 1
  18-500 Kolno

  http://bip.st.kolno.wrotapodlasia.pl/
  poczta@powiatkolno.pl

  Starosta Kolneński Tadeusz Klama
  tel. +48 862782429
  faks +48 862782092


 

 • Urząd Miejski w Łomży
  ul. Stary Rynek 14
  18-400 Łomża

  http://um.lomza.pl/bip/
  ratusz@um.lomza.pl

  Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski
  tel. +48 862156700
  faks +48 862164556


 

 • Starostwo Powiatowe w Łomży
  ul. Szosa Zambrowska 1/27
  18-400 Łomża

  http://www.powiatlomzynski.pl/bip/
  starosta.blm@powiatypolskie.pl

  Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski
  tel. +48 862156900
  faks +48 862156904


 

 • Starostwo Powiatowe w Mońkach
  ul. Słowackiego 5a
  19-100 Mońki

  http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl/
  bok@monki.pl

  Starosta Moniecki Błażej Buńkowski
  tel. +48 857278822
  faks +48 857278830

 

 • Starostwo Powiatowe w Sejnach
  ul. 1 Maja 1
  16-500 Sejny

  http://bip.st.sejny.wrotapodlasia.pl/
  biuro@powiat.sejny.pl

  Starosta Sejneński Maciej Tomasz Plesiewicz
  tel. +48 875162066
  faks +48 875162013


 

 • Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
  ul. Legionów Piłsudskiego 3
  17-300 Siemiatycze

  http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/
  powiat@siemiatycze.pl

  Starosta Siemiatycki Marek Bobel
  tel. +48 856566500
  faks +48 856566501

 

 • Starostwo Powiatowe w Sokółce
  ul. Marszałka Piłsudskiego 8
  16-100 Sokółka

  http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/
  starostwo@sokolka-powiat.pl

  Starosta Sokólski Piotr Rećko
  tel. +48 857110876
  faks +48 857112008


 

 • Starostwo Powiatowe w Suwałkach
  ul. Świerkowa 60
  16-400 Suwałki

  http://bip.st.suwalki.wrotapodlasia.pl/
  bok@powiat.suwalski.pl

  Starosta Suwalski Witold Kowalewski
  tel. +48 875659200
  faks +48 875664718

 

 • Urząd Miejski w Suwałkach
  ul. Mickiewicza 1
  16-400 Suwałki

  http://bip.um.suwalki.pl/
  org@um.suwalki.pl

  Prezydent Miasta Suwałk Renkiewicz Czesław
  tel. +48 875628000
  faks +48 875628098


 

 • Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
  ul. Ludowa 15a
  18-200 Wysokie Mazowieckie

  http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/
  powiat@wysokomazowiecki.pl

  Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński
  tel. +48 862752417
  faks +48 862753153


 

 • Starostwo Powiatowe w Zambrowie
  ul. Fabryczna 3
  18-300 Zambrów

  www.spzambrow.bip.podlaskie.pl
  starosta@powiatzambrowski.com

  Starosta Zambrowski Stanisław Władysław Ożlański
  tel. +48 862712418
  faks +48 862712092
   

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się