2016-10-25

Rejestr tłumaczy polskiego języka
migowego, systemu językowo-migowego i
sposobu komunikowania się osób
głuchoniewidomych

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  Wojewoda prowadzi rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN.

 
Tłumacze PJM, SJM i SKOGN wpisywani są do rejestru po złożeniu wniosku do Wojewody.

Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.

Rejestr jest jawny.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych - plik do pobrania poniżej

 

Załączniki

  Rejestr_08_04_2016r.doc 43,5 KB (doc) szczegóły pobierz