Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.
dot. realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie i
rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Zabłudów -
Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i Narew -
odcinek II od km 8 462 do km 32 614
31.08.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o udziale społeczeństwa
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o udziale społeczeństwa
04.07.2017 więcej