2017-07-10

Wyniki otwartego konkursu ofert na
realizację w 2017 r. projektu „Spektakl
szkoleniowy pn. Nie daj się wkręcić
Babciu”

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm) Wojewoda Podlaski podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację projektu „Spektakl szkoleniowy pn. Nie daj się wkręcić Babciu” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 w celu szczegółowym nr 3 „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

 

W dniu 6 lipca 2017r. Wojewoda Podlaski zatwierdził wybór oferty organizacji pozarządowej - Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku.

 

Na realizację ww. zadania przyznano środki w wysokości 83 570,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych).  Podpisanie umowy na realizację zadania publicznego nastąpi po uzyskaniu środków na jego sfinansowanie przez Wojewodę Podlaskiego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Załączniki

  wyniki 583,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lista ofert 1,96 MB (doc) szczegóły pobierz